Studiespesialisering med forberedende International Baccalaureate Vg1

Studiespesialisering med forberedelse til International Baccalaureate (IB), nytt tilbud ved Lillestrøm videregående skole.

Lillestrøm videregående skole tilbyr studiespesialisering med forberedelse til International Baccalaureate, som et alternativ til ordinær Vg1 studiespesialiserende.

På studiespesialisering med forberedelse til IB følges de samme læreplaner som på ordinært Vg1, og elevene har de samme fagene. Undervisningen er imidlertid tospråklig, ved at den foregår på engelsk og norsk i fagene geografi, naturfag og samfunnsfag. Muntlig og skriftlig undervisningsspråk er engelsk, men lærebøkene er norske. For øvrig vil det bli benyttet både norsk og engelskspråklig kildemateriale.

Målgruppen er først og fremst elever som vurderer å søke opptak til International Baccalaureate (IB) på Vg2, og elevene vil bli godt kjente med det dette tilbudet. Men det kan også være aktuelt for elever som ønsker tospråklig undervisning som forberedelse til et Vg2 i utlandet, og for elever som ønsker å lære engelsk fagterminologi og som ønsker å fortsette på ordinært Vg2 og Vg3.

Det er ikke et krav å benytte dette tilbudet for å begynne på IB i Vg2. Alle som har fullført et studieforberedende Vg1 kan søke om opptak til IB, også uavhengig av hvilken skole de går på i Vg1.

For å søke dette tilbudet benyttes søkekode, STUSP1Z--- Stusp forbr. IB under Vg1 studiespesialisering i vigo.