Realfag Vg2

Realfag i Vg2 bygger på ST Vg1, Idrettsfag Vg1. Fagvalgene innen realfag gjøres i Vg1 samtidig med søknaden om plass i Vg2 innen 1. mars.

Liste over programfag i realfag som Lillestrøm vg skole kan tilby:

Biologi 1
Biologi 2
Fysikk 1
Fysikk 2
Geofag 1
Geofag 2
Kjemi 1
Kjemi 2
Matematikk R1
Matematikk R2
Matematikk S1
Matematikk S2
 

Kontaktperson

050726

Rubi Skøyum

Avdelingsleder realfag

E-post Rubi.Skoyum@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890611