Medier og kommunikasjon Vg2 [Hopp til innhold]

Medier og kommunikasjon Vg2

Nytt studieforberedende utdanningsprogram fra høsten 2016. Frist for å søke 01.03.17. Oppstart høsten 2017.

Fag- og timestruktur på nye MK

Vg1:
 
Norsk: 112 (4t)
Matematikk: 140 (5t) Mulighet for R-matematikk
Naturfag: 140 (5t)
Engelsk: 140 (5t)
Fremmedspråk: 113 (4t)
Kroppsøving: 56 (2t)
Felles programfag (bygger på hverandre): 140 (5t)Mediesamfunnet 1, 140 (5t) Medieutrykk 1

 Vg2:

Religion: 112 (4t)
Matematikk: 84 (3t)
Fremmedspråk: 112 (4t)
Samfunnsfag: 84 (3t)
Geografi: 56 (2t)
Historie: 56 (2t)
Kroppsøving: 56 (2t)
Felles programfag (bygger på hverandre): 140 (5t)Mediesamfunnet 2, 140 (5t) Medieuttrykk 2
Valgfrie program: 140 (5t) Valgfritt program 1-5

Vg3:

Religion: 84 (3t i uka)
Norsk: 168 (6t)
Fremmedspråk: Må velge et språk som du ikke har fra ungdomsskolen
Historie: 113 (4t)
Kroppsøving: 56 (2t)
Felles programfag (bygger på hverandre): 140 (5t)Mediesamfunnet 2, 140 (5t) Medieuttrykk 2
Valgfrie program: 140 (5t) Valgfritt program 1-6. 140 (5t) Valgfritt program 1-6. 

LYD – valgfritt programfag 

Lyd er et viktig element i mange medieproduksjoner. Både på nett, radio, film og TV når man ut til et stort publikum. Enten om lyden er eneste uttrykksmåte som i radio, eller som en del av en større medieproduksjon som film. Du lærer å produsere lyd innen mange ulike sjangere, og bruke skolens profesjonelle utstyr og studio, veiledet av lærere som har mange års yrkeserfaring fra bransjen.  
Hva må du kunne på forhånd 
Du trenger ingen tidligere erfaring med lydproduksjon for  å velge dette faget!Du bør velge lyd hvis du er interessert i: 

 • Musikkproduksjon
 • Språk, litteratur og tekst 
 • Filmlyd 
 • Journalistikk 
 • Å jobbe praktisk 

Hva kan du lage 
Du vil i løpet av året produsere lyd til film, musikk, konserter, radio, podcast og hørespill. Podcast med f.eks. dokumentar, hørespill, humor og aktuelle tema. Live radio med gjester, reportasjer og musikkinnslag. Filmlyd, med dubbing og film og tegnefilm, lydeffekter og filmmusikk. Produsere din egen eller andres musikk, bl.a. for UKM-artister. Livemiks av konserter, show, TV-studio. 

Hvor og hvordan jobber vi 
Vi jobber både i grupper og individuelt, i skolens studioer,  ute på location, bak miksebordet under konserter og  foran egen mac.  

 • Lydopptak og miks i lydstudio 1 og 2 
 • Lydopptak i filmstudio 
 • Livemiks i auditoriet 
 • På opptak ute i byen 
 • Gruppearbeid og individuelt 
 • Redigering og miks på egen mac 

Innholdet i lydfaget vil du ha nytte av i mange studier og yrker 
Interaksjon 
Lydfaget trener deg i å samarbeide med andre i større prosjekter, og kunne instruere og bli instruert.  
Språk og kommunikasjon 
Lydfaget gir deg mulighet til å utvikle språk og kommunikasjonsferdigheter. Du trener stemmebruk og fortellerteknikk, tilpasse språket til ulike målgrupper, markedskommunikasjon og salg, og ikke minst øve kritisk lyttersans. 

Yrker 
Lydfaget gir deg mange konkrete yrkesmuligheter, både som lydteknikker, lydprodusent og  innholdsleverandør. 

 • Radioreporter 
 • Musikkprodusent 
 • Filmlyd-produsent 
 • Lydteknikker 
 • Radioredaktør 

 Medieutvikling – Valgfritt programfag 

Programfaget nye medier skal gi kunnskap om hvordan ny teknologi og digitalisering medfører endring i tradisjonelle kommunikasjonsmønstre der medie-produkter og innhold blir produsert, formidlet, brukt, delt og tolket på mange nivåer. 

Opplæringen i faget skal bidra til at eleven utvikler innovative og engasjerende ideer som er med på å utvikle nye arenaer mellom publikum og innhold. Videre skal opplæringen fremme kunnskap om hvordan medieprodukter, innhold, tjenester og løsninger utvikles i samspill med brukere. 

Hva må du kunne på forhånd 
Du trenger ingen tidligere erfaring fra mediefag for å velge dette faget! 

Hvorfor bør du velge Nye medier 
Du bør velge Nye medier hvis du er interessert i: 
Fremtidsrettet kommunikasjon,  markedsføring, formidling  

Ny teknologi, plattformer og brukeropplevelser 

 • Innovasjon og utvikling 
 • Sosiale medier 
 • Jobbe med reelle oppdragsgivere 

Hva kan du lage 
Du vil i løpet av året utvikle konsepter innen markedsføring og underholdning 

 • Utvikle skisser og konsepter for nye kommunikasjonsformer
 • Bruke sosiale medier i markedsføring 
 • Lage fremtidsrettede kampanjer til ulike målgrupper 
 • Kommuniserer gjennom ny teknologi og plattformer 

 Hvor og hvordan jobber vi 
Vi jobber både i grupper og individuelt. 

 • Jobbe med reelle oppdragsgivere 
 • Jobbe med profilering av skolen 
 • Jobbe med ulike caser 

 Hvem bør velge Nye medier 
Dette programfaget er egnet for alle som er opptatt  av kommunikasjon og innovasjon. 

 Bilde – Valgfritt programfag 

Å kunne lese og forstå fotografier og levende bilder vil bli viktigere i årene som kommer, uavhengig av ny teknologi. Uansett i hvilken jobb du ender opp i, vil du ha behov for visuell kompetanse og et reflektert forhold til publisering. 

I Bilde-faget lærer du å bruke virkemidlene som skal til for at dine medieprodukter skal få oppmerksomhet og få frem ditt budskap! Gjennom praktisk trening vil du lære å bruke fotografi- og videokamera, - du vil få tilgang på moderne studioer og dyktige lærere som har tett kontakt med bransjen.  

Gjennom individuelle oppgaver og samarbeid med andre i produksjonsteam vil du få faglig fordypning, utvikle kritisk tenkning rundt faget og få muligheten til å utforske ulike budskap og uttrykk.  

Bilde. Hva kan vi tilby dere 

 • Profesjonelle studioer og nytt utstyr for   video- og fotoproduksjon 
 • Opplæring i profesjonelt kamerautstyr og programvare  som Lightroom, Photoshop, Premiere Pro   
 • Mulighet for å prøve seg på profesjonelle oppdrag  for reelle oppdragsgivere og medieaktører 

 Bildeproduksjon: Hva lærer du 

 • Å planlegge og produsere på location og i studio • Å presentere og publisere egne medieprodukter  i ulike kanaler 
 • Å bruke teknisk utstyr for å oppnå høy faglig standard  i egne medieprodukter 

 Bildekommunikasjon: Hva lærer du 

 • Å bruke fortellerteknikk og dramaturgi for å fortelle  historier hvordan komposisjon, lyssetting og redigering  påvirker budskapet i egne og andres medieprodukter 
 • Å analysere og tolke bildeproduksjoner 

Hva kan du produsere 
Film- og TV-produksjon: 

 • Kortfilm, drama og dokumentar, reportasje, TV-program, musikkvideo 

 Fotografi: 

 • Dokumentarfoto, portretter, motefotografi, matfotografi, kunstfotografi, fotoreportasjer, illustrasjonsfotografi 
Fotomontasje Elias Bratlie
Fotomontasje
Elias Bratlie

 TEKST – valgfritt programfag 

Å kunne skrive gode tekster vil du ha nytte av resten av livet. Du ønsker kanskje å jobbe som journalist, manusforfatter eller i reklamebransjen. I de fleste yrker og i mange situasjoner i livet, vil det være viktig å være en god skriftlig formidler. I tekstfaget vil du lære hvordan du bygger opp en god tekst, og hvordan du kan formidle et budskap slik at det interesserer og treffer leseren. Du kommer rett og slett til å bli bedre til å skrive. Å skrive innebærer også å lage tekst som samspiller med lyd, film og bilder.   

Hva kan vi tilby 
Veiledning av lærere med profesjonell journalistbakgrunn   

Muligheten til å reise ut i virkeligheten utenfor skolen  og møte interessante og spennende mennesker • Muligheten til å prøve deg på profesjonelle oppdrag  for reelle oppdragsgiver 

 • Du får tekstene dine på trykk i ordentlige aviser 

 Hvorfor bør du velge tekst  
Hvis du er glad i å skrive og har lyst til å bli bedre   

 • Å forstå tekster og å skrive godt er veldig viktig for  deg i din videre utdanning og i fremtidige yrker  
 • Hvis du vil bli journalist, forfatter, tekstforfatter, manusforfatter 

 Hva lærer du 

 • Å utrykke deg i ulike sjangre og i ulike medier 
 • Å jobbe kreativt med ideer 
 • Å bli god til å skrive og fortelle historier  
 • Å formidle og bygge opp gode tekster som  gjør leserne nysgjerrige 
 • Å stille gode spørsmål 
 • Å intervjue mennesker og skildre opplevelser 
 • Å innhente informasjon og gjøre grundig research 
 • Å bruke et kreativt språk med litterære virkemidler  
 • Ulike fortellermodeller og måter å bygge opp en tekst  

 Hva kan du produsere  

 • Reportasjer 
 • Kreative tekster  
 • Tegneserier  
 • Medieprodukter publisert gjennom Facebook 
 • Lyd og film i samspill med tekst  
 • Bilder i samspill med tekst   

 GRAFISK DESIGN – Valgfritt programfag 

Som grafisk designer arbeider du med visuell kommunikasjon. Du kan jobbe med alle typer medier, som trykksaker, web og andre digitale medier, film og animasjon, produkter og produktemballasje, skilt, logoer, brosjyrer, reklame, bøker og lignende. Gjennom idé- og konseptutvikling skal designeren formidle et budskap til en bestemt type mottaker. Grafisk designer vil også være ansvarlig for den visuelle utformingen. 

Hva må du kunne på forhånd 
Du trenger ingen tidligere erfaring med grafisk design  for å velge dette faget! 

Hvorfor bør du velge grafisk design 
Hvis du er interessert i App-design, illustrasjon, animasjon, fotomanipulering, emballasjedesign, t-skjortedesign, produktdesign, magasindesign, reklame og informasjonsmateriell. 

Hva lærer du og hva du bruke det til 
Uansett om du skal lage en CV eller en presentasjon så er grafisk design nyttig for å kunne sette sammen tekst og bilder på en helhetlig og estetisk måte ovenfor målgruppen. 

Hvor og hvordan jobber vi 
Gruppearbeid og individuelt 

Yrker 

 • Grafisk designer 
 • Illustratør 
 • Animatør 
 • Produktdesigner 
 • Spill-designer 
 • App-designer 
 • Web-designer 
 • Art Director  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson

Dagfinn Tvedt

Dagfinn Tvedt

Avdelingsleder medier og kommunikasjon

E-post dagfinn.tvedt@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890636