Medier og kommunikasjon Vg1 [Hopp til innhold]

Medier og kommunikasjon Vg1

MK generell studiekompetanse

Malene 3KMB i blått motlys. Fra X-Faktor studio på Hellerudsletta høsten 2010
Malene 3KMB i blått motlys. Fra X-Faktor studio på Hellerudsletta høsten 2010

Fagsammensetningen i Vg1 legger vekt på grunnleggende opplæring og teori. I fellesfag vil du få fagene: Norsk (4) – matematikk*(5) – engelsk (5)– naturfag (5) – fremmedspråk(4) – kroppsøving (2)
I felles programfag får du fagene: Mediesamfunnet (5) – medieuttrykk (5).
Til sammen 35 timer i gjennomsnitt per uke.

(5) = timer i faget per uke i gjennomsnitt
*Matematikk kan du velge mellom flere nivåer P, T eller R.

Mediefagene består av to fag:
Felles programfag - Mediesamfunnet (5)
Kompetansemål
Mediebransjen

 • gjøre rede for og gjennomføre produksjoner innen journalistikk, reklame og informasjonsarbeid
 • gjøre rede for etiske normer og gjeldende regelverk og bruke disse i egne produksjoner
 • beskrive hovedtrekk ved mediebransjen og sammenligne ulike medieyrker

Individet og mediene

 • bruke strategier for kildesøk og utøve kildekritikk
 • beskrive og diskutere medieerfaringer og medieopplevelser
 • sammenligne statistikk og egen mediebruk

Mediene i samfunnet

 • gjøre greie for medienes rolle i demokratiske samfunn
 • beskrive hovedtrekk ved mediestrukturen i Norge
 • gjøre greie for hvilken funksjon egne og andres medieuttrykk har i samfunnet
 • presentere og drøfte sentrale hendelser i mediehistorien


Felles programfag -  Medieuttrykk (5)
Kompetansemål

Medieproduksjon

 • planlegge, designe, produsere og presentere bilde-, lyd-, og tekstbaserte produksjoner og kombinasjoner av disse

 • bruke utstyr og programvare på et grunnleggende nivå

 • velge hensiktsmessige filformater for produksjon og publisering

 • bruke og holde ved like utstyr

 • gjøre rede for og tilrettelegge egen arbeidssituasjon etter regler for helse, miljø og sikkerhet

  .

Ideskaping og mediedesign

 • kjenne til og bruke grunnleggende teknikker for idéskaping og idéutvikling innen tekst, lyd og bild

 • vurdere farger, former og typografi som virkemidler i design av medieuttrykk

 • bruke komposisjonsprinsipper i design av medieuttrykk og beskrive hvordan de ulike elementene påvirker hverandre

Medieuttrykk og kommunikasjon

 • lage budskap tilpasset målgruppe, formål og kanal
 • gjøre rede for enkle kommunikasjonsmodeller
 • bruke og vurdere virkemidler og fortellerteknikker i medieuttrykk
 • forklare sammenhengen mellom innhold, uttrykk og kommunikasjon i egne og andres medieuttrykk
 • bruke fagterminologi i muntlige og skriftlige presentasjoner

 

 

 

 

Kontaktperson

Dagfinn Tvedt

Dagfinn Tvedt

Avdelingsleder medier og kommunikasjon

E-post dagfinn.tvedt@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890636