Studiespesialisering

Lillestrøm vgs tilbyr et stort studiespesialiserende utdanningsprogram. Skolen har også et tilrettelagt løp for minoritetsspråklige elever.

Studiespesialisering er et stort utdanningsprogram ved Lillestrøm videregående skole med hele syv parallellklasser i vg1 og seks i vg2 og syv i vg3. Derfor kan vi tilby omtrent 40 ulike programfag som du kan kombinere på forskjellige måter.

På utdanningsprogram for studie-spesialisering får du et godt og bredt grunnlag for høyere utdanning i Norge eller i utlandet. 

Utdanningsprogrammet studiespesialisering ved Lillestrøm videregående skole gir deg et godt og bredt grunnlag for videre utdanning på universitet og høyskoler. Fordi vi er store på studiespesialisering, vil du få mange valg-muligheter, og det kan være enklere for oss å oppfylle dine fagønsker. 

I vg1 velger du fransk, spansk eller tysk på nivå 1 eller 2*, og praktisk eller teoretisk matematikk, ellers er alle fag felles. I vg2 og vg3 kan du velge opptil fire programfag. Du velger enten programområde for realfag, eller språk, samfunnsfag og økonomi. Du fordyper deg i minst to fag på et programområde, men kan blande inn fag fra det andre området.

Programområde for realfag 

Vi tilbyr matematikk, fysikk, kjemi, biologi, geofag og teknologi og forskningslære.* I de praktiske realfagene får du utføre eksperi- menter, utforske og undre deg, ikke bare jobbe teoretisk. Laboratoriene er moderne og velutstyrte. Innen realfag reiser vi på ekskursjoner som for eksempel til Oslomarka og Island.* 

Tilrettelagt løp i studieforberedende program for minoritetsspråklige elever
Tilbudet er til for deg som er minoritetsspråklig og som ønsker å gå studieforberedende program, men som møter utfordringer som følge av begrensede norskferdigheter. Du går i klasse med andre elever på studiespesialisering. Timetallet i norsk og engelsk er styrket. Timene som brukes til styrking av opplæring i norsk og engelsk kan erstatte ett eller to programfag. I mange tilfeller kan elevene lese sitt morsmål som fremmedspråk, og gå opp til privatist-eksamen muntlig og skriftlig i morsmålet.