Musikk Vg3

Fag- og timerfordeling

Fagene innenfor studieforberedende utdanningsprogram består av fellesfag, felles programfag og valgfritt programfag. 

Fellesfag

 • norsk, 6 timer per uke
 • historie, 4 timer per uke
 • fremmedspråk, 5 timer per uke*
 • religion, 3 timer per uke

 * Hvis man ikke har hatt det på ungdomsskolen 

Felles programfag

 • ergonomi og bevegelse 2, 2 timer per uke
 • musikk i perspektiv 2, 5 timer per uke
 • instrument, kor og samspill 2, 5 timer per uke
 • instruksjon og ledelse, 5 timer per uke
 •  

Valgfritt programfag

 • musikk fordypning 2, 5 timer per uke
 •  

Beskrivelse av programfagene

Under er en nærmere beskrivelse av de ulike programfagene.

Felles programfag

Ergonomi og bevegelse 2

Faget er en videreføring fra vg2 med fokus på kjennskap til ulike dansestiler. I vg3 er det enda mer fokus på egentrening, med gjennomføring og vurdering, anatomi og livsstil. Faget er ikke eksamensfag. 

Musikk i perspektiv 2

Her går du enda dypere inn i drøfting og refleksjon omkring historie, former, sjangre, virkemidler, komponister, utøvere innenfor musikkteori. Faget bygger på musikk i perspektiv 1. Faget er trekkfag til eksamen. 

Instrument, kor og samspill 2

Her får du jobbe enda mer med hovedinstrumentet ditt, samt opplæringen på biinstrumentene. Kor og band fra vg1 videreføres. Faget er obligatorisk eksamensfag. 

Instruksjon og ledelse

Dette faget har du kun i vg3. Her skal du lære deg å dirigere og lede ulike ensembler. Du får også lære å jobbe med gjennomføring av ulike produksjoner. Faget er trekkfag til eksamen.

Valgfritt programfag

Musikk fordypning 2

Faget bygger på musikk fordypning 1 og viderefører arbeidet med komponering og arrangering samt utvikling av gehør og formidlingsevne. Faget er trekkfag til eksamen.