Musikk Vg2

Fag- og timefordeling

Fagene innenfor studieforberedende utdanningsprogram består av fellesfag, felles programfag og valgfirtt programfag.

Fellesfag

 • norsk, 4 timer per uke
 • historie, 2 timer per uke
 • matematikk praktisk eller teoretisk, 3 timer per uke
 • fremmedspråk, 4 timer per uke
 • samfunnsfag, 3 timer per uke
 • geografi, 2 timer per uke

Felles programfag

 • ergonomi og bevegelse 1, 2 timer per uke
 • musikk i perspektiv 1, 5 timer per uke
 • instrument, kor og samspill 1, 5 timer per uke

Valgfritt programfag

 • musikk fordypning 1, 5 timer per uke
 •  

Beskrivelse av programfagene

Under er en nærmere beskrivelse av de ulike programfagene

Felles programfag

Ergonomi og Bevegelse 1

Her er du innom litt ulike dansestiler samt at idrett, samarbeid og toleranse er sentralt. Du vil også lære å planlegge, gjennomføre og vurdere egentrening. Faget er ikke eksamensfag.

Musikk i perspektiv 1

Her får du lære om musikkens historie og rolle i vår og andres kulturer. Du lærer om ulike musikkstiler, og vil trene opp evnen til å lytte til musikk.. Faget er trekkfag til eksamen. 

Instrument, kor og samspill 1

Her får du undervisning på hoved – og biinstrument. I tillegg har du kor og band undervisning. Faget er trekkfag til eksamen. 

Valgfritt programfag

Musikk fordypning 1

Her handler det mye om komponering og arrangering. I tillegg får du utviklet gehøret ditt samt øvelse i det å stå på scenen og formidle. Faget er trekkfag til eksamen.