Musikk, dans og drama, spesialundervisning i egen gruppe, 1. år Vg1 [Hopp til innhold]

Musikk, dans og drama, spesialundervisning i egen gruppe, 1. år Vg1

Musikk, dans og drama tilrettelagt: MDT

Ønsker du opplæring med tett oppfølging i en liten klasse og i skjermet miljø?
Har du helsemessige utfordringer som gjør at du har mistet en del skolegang og trenger å ta skolefagene litt i ditt eget tempo?

Trenger du en kombinasjon av skole og behandling? Er du glad i musikk og drama?
Da er MDT-tilbudet noe for deg.


Klassen har inntil 8 elever og det gis opplæring i fellesfagene norsk, samfunnsfag, matematikk og engelsk. I tillegg får elevene programfagene lytting, bevegelse samt deler av fagene musikk, dans og drama. I programfagene legges det stor vekt på samarbeid og samhandling samt personlig vekst og utvikling i tillegg til det rent faglige. Hver elev får tett oppfølging, og det er stor fleksibilitet til å kunne gi hver enkelt et tilpasset skoletilbud. Elevene trenger ikke å ha erfaring i musikk eller drama.