Musikk, dans og drama Vg1 [Hopp til innhold]

Musikk, dans og drama Vg1

Musikk, dans, drama ved lillestrøm vgs

Inntaksprøve på musikk, dans, drama 2017:


Inntaksprøve musikk, uke 17/18 2017:
Den praktiske inntaksprøven for musikk vil inneholde:
Spilleprøve. Du skal spille/synge et selvvalgt stykke på ditt hovedinstrument. (event. også på biinstrument) Hvis du ønsker å spille/synge med akkompagnatør må du ordne dette selv. Skolen har trommesett, melodisk slagverk, forsterkere og mikrofoner så dette trenger du ikke å ta med deg, men du må gi beskjed om hva du ønsker å låne.

Teori- og gehørprøve. Du vil bli testet i gehør og enkel musikkteori.

Intervju. Vi vil snakke med deg for å høre litt om hva du har gjort tidligere innen musikk og hvorfor du søker utdanningsprogram MD. 

Du vil få 20. min til rådighet for hele den praktiske inntaksprøven. Det er derfor viktig at du velger stykker som ikke er for lange max. 7-8 min. Det vil være 2-4 lærere til stede under inntaksprøven.

Har du spørsmål ang. inntaksprøven kan du sende mail til

akd@lillestrom.vgs.no eller ringe 63 89 06 34 /90 55 97 99

Inntaksprøve til dans, 9.-10. mai 2017:


På inntaksprøven til dans gjør vi først en jazzklasse og så en klassisk ballettklasse. Her danser alle sammen og du vil bli vist hva du skal gjøre.

Etter danseklassene vil vi gjerne se en solo. Dette er for at du skal få vist noe du kan godt. Soloen skal ha en varighet på 1-2 minutter og du viser den bare til oss lærere. Du må selv ha med musikk på mobil/mp3-spiller til soloen din.

Etter soloen vil vi gjerne snakke litt med deg for å høre hvorfor du har lyst til å gå på danselinjen hos oss.

Du må ha på deg dansetøy og eventuelt sko tilpasset de ulike danseteknikkene.

Det vil være 2-4 lærere til stede under inntaksprøven.

Har du spørsmål, kan du sende e-post til stine.mari.jacobsen@lillestrom.vgs.no

Inntaksprøve til drama er 2. og 3. mai 2017: 


Som søker til Programområde drama vil du få tilsendt et forberedelsesmateriale samt et skjema som du skal fylle ut + legge ved et bilde av deg selv og sende tilbake til skolen/fagleder drama. Til selve inntaksprøven skal du forberede følgene:

Framføring av en (1) av tilsendte tekster/monologer. Teksten som skal fremføres, skal være innstudert og kunnes utenat.

I tillegg : Fremføring av en selvvalgt tekst/monolog du er godt kjent med, dikt, selvskrevet tekst eller bevegelse/fysisk uttrykk knyttet til sceniske sammenhenger. (ca. 2-3 minutter).

Du kan bli bedt om å gjøre en enkel improvisasjon ut ifra oppgave som blir gitt under inntaksprøven

Samtale: denne vil dreie seg om ditt forhold til drama/teater, skole, musikk, litteratur, fritids interesser.

Det vil være to lærere tilstede under inntaksprøven

Har du spørsmål kan du kontakte merete.brustad@lillestrom.vgs.no 

Velkommen til inntaksprøver!

Kontaktpersoner

Stine Mari Jacobsen

Stine Mari Gleditsch Jacobsen

Fagansvarlig dans

E-post Stine.Mari.Gleditsch.Jacobsen@lillestrom.vgs.no