Drama Vg3

Fag- og timefordeling

Fagene innenfor studieforberedende utdanningsprogram består av fellesfag, felles programfag og valgfritt programfag. 

Fellesfag

  • norsk, 6 timer per uke
  • historie, 4 timer per uke
  • fremmedspråk, 5 timer per uke*
  • religion, 3 timer per uke

 * Hvis man ikke har hatt det på ungdomsskolen

  Felles programfag

  • teater og bevegelse 2, 2 timer per uke
  • teater i perspektiv 2, 5 timer per uke
  • teaterproduksjon programfag 2, 5 timer per uke
  • drama og samfunn, 5 timer per uke

 Valgfritt programfag

  • teaterproduksjon fordypning 2, 5 timer per uke

Felles programfag

Teater og bevegelse 2

Her vil du fortsette arbeidet fra vg2 med trening og med større fokus på egentrening. Du vil lære flere retninger og teknikker innenfor bevegelses faget og lære selv å koreografere og skape komposisjoner av fysiske uttrykk. Du vil reflektere og drøfte egen og andres øvelser og teknikker. Faget er ikke eksamensfag.

Teater i perspektiv 2

Her vil du lære mer om sentral trekk ved utvikling av teaterformer og forhold mellom innhold, form og uttrykk. Faget bygger videre på teater i perspektiv 1 og du vil lære mer om analyse, teaterteoretiske begrep og fornyere. Du vil også lære mer om produksjonsledelse og kulturforvaltning. Faget er trekkfag til eksamen.

Teaterproduksjon 2

Her vil du få jobbe videre med teknikker som utvikler deg som skuespiller. Du vil få jobbe videre med ulike sjangre og spillestiler og også større fokus på regi. Analyse og refleksjon vil stå i fokus. Faget er obligatorisk eksamensfag.

Drama og samfunn

Dette faget har du kun i vg3. Her får du lære om teater som en pedagogisk tenkemåte. Du får innføring i ulike måter å arbeide med og å bruke teater på. Du lærer om ledelse og får selv gjennomføre undervisning og ledelse av ulike grupper. Analyse og refleksjon av praktisk gjennomføring og teori står i fokus. Faget er trekkfag til eksamen.

Valgfritt programfag

Teaterproduksjon fordypning 2

Her vil du få gjennomføre en produksjon fra begynnelse til slutt. Du vil også få eksperimentere og utforske innenfor nyere spillestiler og produksjonsmetoder. Du vil få bli kjent med samtidens teateruttrykk og vår flerkulturelle påvirkning innenfor kunst og kulturarbeid. Faget er trekkfag til eksamen.

Tidligere dramaforestillinger

Antonius og Kleopatra (En dramaforestilling av elevene i 2DRA, 2014)

Vildanden (En dramaforestilling av elevene i 2DRA, 2014)

Vær så god neste (En dramaforestilling i 3DRA, 2013)

Den himmelske stresskoffert (En dramaforestilling av elevene i 3DRA, 2012)

 

Kontaktperson