Drama Vg2

Fag- og timefordeling

Fagene innenfor studieforberedende utdanningsprogram består av fellesfag, felles programfag og valgfritt programfag. 

Fellesfag

 • norsk, 4 timer per uke
 • historie, 2 timer per uke
 • matematikk praktisk eller teoretisk, 3 timer per uke
 • fremmedspråk, 4 timer per uke
 • samfunnsfag, 3 timer per uke
 • geografi, 2 timer per uke

 

Felles programfag

 • teater og bevegelse 1, 2 timer per uke
 • teater i perspektiv 1, 5 timer per uke
 • teaterproduksjon 1, 5 timer per uke
 •  

Valgfritt programfag

 • teaterproduksjon fordypning 1, 5 timer per uke
 •  

Beskrivelse av programfagene

Under er en nærmere beskrivelse av de ulike programfagene

Felles programfag

Teater og bevegelse 1

Her lærer du mer rom riktig trening og fysikk. I tillegg vil du lære ulike teknikker på hvordan bruke kroppen din til å være skapende aktiv. Faget er ikke eksamensfag. 

Teater i perspektiv 1

Her skal du få innsikt i teaterets historie og ståsted i vår kultur. Du vil lære å se og vurdere teater samt skrive skrive teateranmeldelser. Du vil også lære hvordan man skal organisere og drifte et teaterkompani. Faget er trekkfag til eksamen. 

Teaterproduksjon1

Her får du jobbe med teknikker som utvikler deg som skuespiller. Du vil også få jobbe med ulike spillestiler og sjangre innenfor teateret samt lære deg analyse. Faget er trekkfag til eksamen. 

Valgfritt programfag

Teaterproduksjon fordypning 1

Her vil du lære å lage en forestilling ut fra en tekst eller en idé. Du vil lære om de ulike profesjonene ved teateret og du vil lære å jobbe mer inngående med tekstanalyse. Faget er trekkfag til eksamen.

 

Tidligere dramaforestillinger

Antonius og Kleopatra (En dramaforestilling av elevene i 2DRA, 2014)

Vildanden (En dramaforestilling av elevene i 2DRA, 2014)

Vær så god neste (En dramaforestilling av elevene i 3DRA, 2013)

Den himmelske stresskoffert (En dramaforestilling av elevene i 3 DRA, 2012)