Alternativ opplæring [Hopp til innhold]

Alternativ opplæring

Skolen har en avdeling som gir et midlertidig alternativt skoletilbud til elever i videregående skole.

Målgruppa er elever som står i fare for ikke å kunne fullføre et ordinært løp i videregående skole, og trenger individuelle tilpasninger en periode.

Tilbudet skal fungere som en overgang til elevens hjemmeskole, som er den skolen eleven i utgangspunkt har søkt seg til, eller til annet skoletilbud eller arbeid.

Det er fortløpende inntak til skoleavdelingen. Det er rektor og avdelingsleder på de ulike skolene som tar initiativ til drøftinger om mulig skoleplass.

 

Alle videregående skoler på Romerike kan benytte seg av tilbudet.