Visjon

Vår visjon er å fremstå slik:

Lillestrøm videregående skole er en tradisjonsrik skole som utvikler hele mennesket i et samfunnsorientert og internasjonalt felleskap. Den kjennetegnes av kunnskapsrike lærere og elever med høye ambisjoner. Her møtes elevene med respekt og omsorg, og det er stor takhøyde for å være seg selv. Vi bidrar til engasjerte, selvstendige og reflekterte elever gjennom et sterkt faglig fokus og et trygt og inkluderende læringsmiljø, slik at elevene blir rustet til et samfunn i utvikling.