Skolens historie

Lillestrøm videregående skole er den eldste av de videregående skolene i Skedsmo. Mange kjenner den som "Gymnaset i Lillestrøm".

 

Skolen feiret 100-års jubileum i 1984 som høyere allmenn skole. Etter 1945 ble det bestemt å bygge en høyere allmennskole på Lillestrøm rett bak kirken. Rektor Hans Nylund var den drivende kraft bak gjennomføringen av planene. I 1950 var bygget så ferdig at noen klasserom kunne tas i bruk. Hele skolen ble innviet i september 1951. Skolen bestod av en klasseromsfløy, gymnastikkbygg og sentralbygget, "Aulabygget", med den flotte aulaen tegnet av arkitekt Finn Bryn. Da skolen ble innviet, ble den sett på som meget flott og svært moderne for sin tid. Aulaen, skolens storstue og samlingslokale, fungerte i mange år som sentralt kulturlokale i Lillestrøm by.  Neste byggetrinn kom i 1958 og ble i mange år kalt "nybygget". 

Skolen 1953

Prestisjebygg. Lillestrøm videregående skole i 1953. Foto. Hvoslev

I 1995 ble det siste bygget ved skolen tatt i bruk. Det huser utdanningsprogram for Musikk-Dans-Drama (MD). MD-bygget er på 2000 kvm og inneholder alt fra en kammermusikksal til black-box-scener, danse- sal og mange øvingsrom for musikk.

Rektor Øivind Sørlie

Skolens rektorer: fra 1884 Sverre F Johnsen og Jens Skogvold fra 1886 Einar Schibbye fra 1896 Hans Krogsrud fra 1939 Hans Nylund fra 1971 Sverre Falchenberg Pedersen fra 1978 Kåre Haugen fra 1995 Eli Vinje fra 2006 Tor Nakstad fra 2012 Øivind Sørlie