Skolekort

Alle elever får et skolebevis med bilde i Vg1

Skolebeviset deles ut i Vg1 og skal brukes alle tre årene ved skolen. Kortet oppdateres hvert år med nytt klistremerke for det aktuelle skoleåret. Dette ordnes i biblioteket.

Skolebeviset brukes foruten som ID-kort, til lånekort i biblioteket og på skriver for å skrive ut og kopiere dokumenter.

Har du mistet skolebeviset, må du betale kr 100,- for et nytt. Bestilles i biblioteket.

Ta med skolebeviset hver dag!