Utdanning- og yrkesveileders tilbud til elever

Det er ønske om felles nasjonal målsetting:
Å sette elever i stand til å kunne planlegge, utvikle og styre sin egen karriere på en strukturert måte. Dette inkluderer ferdigheter i å kunne samle, analysere og anvende informasjon både om utdanning, arbeid og seg selv, ferdigheter i å håndtere overgangsfaser i livet og ferdigheter i å ta valg.

 

  • rådgivning og veiledning i forbindelse med valg av yrke og utdanninginformasjon
  • utdanningsveier i Norge andre land
  • informasjon om yrkesområder og arbeidsmarkedet lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  • opplæring i å finne og orientere seg i informasjon og i bruk av veiledningsverktøyinformasjon
  • om søknadsfrister, inntakskrav og finansieringsordningeropplæring
  • veiledning om jobbsøking og andre søknadsprosedyrer

 

Karriereveiledere er Britt Fossumstuen og Hege Bay Gundersen.