Sosialpedagogiske rådgivere

Sosialpedagogiske oppgaver 

Av og til kan det oppstå situasjoner i livet som er vanskelig å takle. Noen opplever problemer som de ønsker å dele med andre, diskutere med noen eller få hjelp til å løse.

De sosialpedagogiske rådgiverne skal medvirke til:

  • at den enkelte elev finner seg til rette i undervisningsmiljøet
  • veilede elever som måtte ha personlige, sosiale og emosjonelle vansker
  • kartlegge problemer og omfang, veilede og henvise til rette hjelpeinstans f. eks helsesøster og PP-tjeneste
  • medvirke til et tett skole-hjem samarbeid koblet til hjelpeinstanser f.eks psykolog og lege

 

Hege Bay Gundersen har hovedansvar for VG1 ST, VG2 ST, MK, 1SFT

Britt Fossumstuen har hovedansvar for VG3 ST, 1STG, IB, MDD, Innføringsklasser (AMS)

 

Kontaktpersoner

Britt Fossumstuen

Rådgiver

E-post britt.fossumstuen@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890618

Astrid Hege Bay Gundersen

Rådgiver

E-post Astrid.Hege.Bay.Gundersen@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890620