Eksamensplan 2020, legges ut her så fort den er klar.

Planene for sentralt gitt skriftlig eksamen finnes på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Her finnes også eksamensoppgaver, eksamensveiledninger og eksempeloppgaver. Eksamensordningene for fagene er beskrevet i læreplanene.

I tillegg kan alle elever trekkes ut til lokalt gitt muntlig og muntlig-praktisk eksamen. Elevene på utdanningsprogrammene musikk, dans, drama og medier og kommunikasjon kan også trekkes ut til lokalt gitt skriftlig eksamen.

Det vil utarbeides en eksamensplan for skolen som inkluderer alle eksamener skolens elever kan trekkes ut i, både sentralgitt og lokalgitt eksamen. Denne planen kan dere finne her når den er klar.