Conrad Lindholm holdt foredrag om jordskjelv i skolens aula onsdag 24. oktober

Conrad Lindholm er en av Norges fremste jordskjelveksperter og er seniorrådgiver på NORSAR på Kjeller. Lindholm skrev en kronikk i Aftenposten om jordskjelvfaren i Norge, og det ble utgangspunktet for filmen Skjelvet. Han ble også brukt som faglig ekspert under produksjonen, og har en egen rolle i Skjelvet.

Lindholm holdt et spennende og lærerikt foredrag for alle geografi- og geofagselevene ved skolen. Elevene ble tatt med på en reise verden rundt der de fikk høre om jordskjelv og jordskjelvfarer knyttet til områder på jorda, og ikke minst de samfunnsmessige konsekvensene av jordskjelv. Om Norge og Oslo-området er utsatt for jordskjelv er det mange som stiller spørsmål om – og i løpet av foredraget fikk elevene et grundig svar på dette.   

Les mer om Conrad Lindholm på Geoforskning.no.