Elev-pc ordningen i Akershus fylkeskommune

Alle elever i de videregående skolene i Akershus skal ha en bærbar datamaskin. Elevene eier selv maskinen, og de som skal begynne i Vg1 må derfor selv sørge for å skaffe denne til skolestart.