Mer om gjenåpning av skolen

Mandag 11. mai gjenåpnet vi skolen for våre elever. Her oppdaterer vi med informasjon og planer.

Mandag 11. mai startet vi opp med undervisning på skolen i henhold til planen som ligger vedlagt. Vi vil nå bruke disse dagene til å skaffe oss erfaring og se på hvordan ukene fremover vil bli. Med de gjeldende smittevernregler må vi på grunn av romstørrelser og romkapasitet også fortsette med digital undervisning hjemme, men alle elever skal i løpet av neste uke ha noen dagers opplæring på skolen. Det er mange hensyn å ta og det må gjøres prioriteringer. Det vil bli forskjellsbehandling i antall dager og timer, både som følge av nødvendige prioriteringer knyttet til elevers behov, nødvendig tilgang på utstyr, behov for samhandling mellom elever samt det at enkelte saler og rom ikke kan benyttes av andre elever enn de er ment for ut ifra størrelse eller funksjonalitet. Ordinære klasserom vil det være knapphet på, og det er det som legger begrensninger på elevenes tilstedeværelse.

Elever på tilrettelagte tilbud og i minoritetsspråklige innføringsklasser vil fra nå få all sin undervisning på skolen, i sine faste klasserom. På mandag åpner vi dørene for alle Vg3-elever, de vil også få to dager til på skolen den kommende uken. Vg2-elever får tilgang senest tirsdag og Vg1-elever senest onsdag. Noen få Vg1- og Vg2-klasser vil, som følge av forholdene nevnt ovenfor få tilgang tidligere.

For å opprettholde minsteavstand på 1 meter mellom elevene har vi målt opp og ryddet ut stoler og pulter fra flere klasserom, og det er nå gruppe- og romstørrelse som styrer hvilke rom elevene blir tildelt. Vi forsøker også å begrense flytting til rom som er benyttet av andre i forrige økt, slik at vi rekker å vaske pulter etter rombytter.

Elever som følger fag på et annet trinn enn de går på vil få noen dager med blanding av undervisning på skolen og digital undervisning. De vil da kunne sitte i tildelte rom på skolen i timer med digital undervisning. Vi vil også kunne ha elever som av ulike grunner må jobbe hjemmefra og følge digitalt den undervisningen som foregår på skolen, og vi vil kunne ha lærere som må jobbe hjemmefra og gi digital undervisning til elever som befinner seg på skolen. Det er en veldig omfattende kabal som skal legges og helst gå opp og vi ber om forståelse for at ikke alt vil gå knirkefritt.

Smittevernet er nå viktigere enn en del annet. Det første alle må gjøre når de ankommer er å vaske hender, enten ved en av de mange automatiske dispenserne for antibac som er hengt opp på vegger og mobile stativ eller ved de mange servanter i ganger og en del klasserom. Inngangsdører som ikke har automatisk åpning og dører til klasserom vil stå åpne for å redusere felles kontaktflater. Vi ber alle elever og foresatte om å sette seg inn i skolens smittevernveileder, denne skal også gjennomgås av alle kontaktlærere for sine klasser. Smittevernveileder gjøres tilgjengelig på skolens hjemmeside og på itslearning.

Elevene skal som tidligere følge timeplanen i Visma In School, men vi lager egne dagsplaner med oversikt over de rommene elevene skal benytte når de er på skolen. Disse vil bli lagt ut fortløpende til elevene som oppslag på itslearning i faget Lillestrøm vgs elever. 

Øivind Sørlie, rektor