Trenger du noen å snakke med?

Ta kontakt med helsestasjon for ungdom som kan nås på telefon 63883150 hverdager kl.11-17 og e-post.

Elever ved videregående skoler er velkomne til å ta kontakt med Helsestasjonen for ungdom (HFU) ved Lillestrøm helsestasjon eller i egen kommune for samtale med helsesykepleiere eller annet helsepersonell vedr. koronasituasjonen eller om de har andre spørsmål.

Tlf. 63883150 alle hverdager kl. 11.00 -17.00 eller på mail hfu.lillestrom@lillestrom.kommune.no

Denne telefonen betjenes av helsesykepleiere ved HFU og helsepersonell i Psykisk helse og familiestøtte i lillestrøm kommune.