Om standpunktkarakterer og om føring av fravær

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet og Viken fylkeskommune om standpunktkarakterer og fraværsføring for skoleåret 2019-2020.

Skolen har i dag den 20. 03.2020 mottatt informasjon fra Utdanningsdirektoratet og Viken fylkeskommune om standpunktkarakterer og fraværsføring:

Standpunktkarakter Lærere og skoleledere må nå prioritere å sikre vurderingsgrunnlag for å sette standpunkt. For å ha nok vurderingsgrunnlag, må det formidles til elevene at de skal delta i hjemmeundervisningen slik de normalt gjør på skolen. Standpunktkarakterer i fag blir gitt ved avslutningen av opplæringen, og skal føres på vitnemålet. Normalt skal skolene sette standpunkt de siste én til to månedene med opplæring i faget. Nå anbefales det at lærerne begynner å jobbe med vurderingsgrunnlaget til standpunkt så snart det lar seg gjøre.  Les mer om standpunktkarakter og eksamen

Føring av fravær Så lenge skolene er stengt, har Utdanningsdirektoratet besluttet at skolene ikke skal føre fravær. Utdanningsdirektoratet sier at skolen likevel bør oppfordre elevene til å melde fra dersom de er syke eller av andre grunner er forhindret fra å delta i opplæringen.

 

I Viken fylkeskommune gjelder følgende:
Skolene må sørge for at de følger opp og holder oversikt over elevens tilstedeværelse, og tilstedeværelse skal føres. Elevene skal fremdeles melde fra til faglærer om de ikke er til stede i opplæringen. 

I VIS brukes fraværskode R  (for rettighetsfravær) for de elevene som ikke er tilstede.
Dette fraværet kommer ikke med på sluttdokumentasjonen og påvirker heller ikke fraværsgrensen. Rettighetsfravær gir eleven etter avtale med rektor mulighet for studiearbeid, som innebærer at eleven ikke er med i lærerens digitale eller avtalte opplegg, men jobber på egenhånd. På den måten vil både faglærer, kontaktlærer, rådgiver og ledelse kunne ha oversikt over hvilke elever som er tilstede i det digitale undervisningsrommet sammen med lærer. Denne oversikten kan ha betydning dersom det skulle vise seg at noen lærere ikke har grunnlag for å vurdere en elev i et fag (manglende vurderingsgrunnlag).

Denne registreringen skal gjelde fra og med 13. mars. Dette innebærer at fravær som er ført fra og med 13. mars endres til fraværskode R.

Øivind Sørlie,
rektor