Fire elever i 2MKA, Vg2 holdt innlegg på seninaret Hacking Democracy

Elevene i 2MKA, holdt sitt innlegg på vegne av hele klassen, på seminaret Hacking Democracy i regi av Den norske Atlanterhavskomité og Forsvarets forskningsinstitutt, torsdag 13. februar.

Seminaret ble holdt i Oslo kultursenter og ble åpnet av statssekretær Audun Halvorsen i Utenriksdepartementet. I salen var det tilhørere fra ambassader, forskere fra inn- og utland og fra NATO.
Sara Berntzen, Emma H Bergdahl, Julian H. Kristiansen og Koan St. James holdt sitt innlegg om hvordan manipulere sosiale medier og spre falske nyheter. Samarbeidet mellom klasse 2MKA og FFI hadde foregått siden november i 2019. Foranledningen var NRK's  program Folkeopplysningen og deres manipulering av skolevalget i september 2019. Den mediaoppmerksomheten som skolen fikk etter manipuleringsforsøket, fanget FFI's oppmerksomhet som tok kontakt med skolen og ville starte et samarbeid. 

De fire utvalgte elevene hadde forberedt seg godt, men var nervøse i lang tid i forveien. Spesielt gruet de seg til at de måtte fremføre innlegget på engelsk. Det løste de ved at de fremførte på norsk og summerte opp på engelsk. Koan St. James fikk naturlig nok den oppgaven siden han er britisk.
Presentasjonen ble godt mottatt, og mange ville snakke med elevene etter innlegget. Julian H Kristiansen imponerte stort ved å delta i paneldebatten på engelsk, og svare på kritiske spørsmål fra salen. Han snakket på vegne av elevene ved å hevde at læringen av å ha opplevd å bli manipulert gav mange elever på skolen en vekker. Noen var selvsagt kritiske til manipulasjonen, mens andre mente det var viktig læring, i følge Julian. Det er et vanskelig etisk spørsmål.