Innsamlingsaksjonen 29. november

I år går pengene fra innsamlingsdagen til SOS-barnebyers arbeid i Zambia. Alle elever må delta og minstebeløp er 300 kr. per elev, med premiering til de tre som samler inn mest!