Elever fra Lillestrøm vgs invitert til Stortinget

Fredag 14.06.19 var dokumentarfilmgruppen fra 3MKA på besøk sammen med LilleStortingets presidentskap, finansminister Emil Stenhaug og partileder for Rødt Awais Butt hos Stortingspresidenten Tone Wilhelmsen Trøen.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen:

-Styrke demokratiet er å engasjere unge mennesker - .

Tekst: Sahil Zafar Foto: Ole-Martin Sandness

Fredag 14.06.19 var elever fra LilleStortinget 2019 på besøk i Stortinget til Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen. Gruppen bestod av elever fra 3MKA som lagde dokumentarfilmen om LilleStortinget, presidentskapet fra LilleStortinget 2019 og regjeringen representert ved finansminister Emil Stenhaug. Det var stor begeistring blant elevene i dokumentarfilmgruppa i 3MKA da de mottok invitasjonen til Stortinget fra selveste Stortingspresidenten. Det er ikke ofte man får denne muligheten.  Faglærer i samfunnsfag Britt Bruheim stilte som ansvarlig lærer. Invitasjonen kom etter at dokumentarfilmen ble sendt til alle stortingsrepresentantene fra Akershus og til presidentskapet på Stortinget.  Kommunikasjonsavdelingen tok imot elevene i Stortinget som fikk en omvisning.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen stilte opp med et foredrag i Lagtingssalen der hun pekte på at beredskap ikke bare er et spørsmål om et militært forsvar og overvåkning, men også om å styrke demokratiet ved å engasjere unge mennesker til å lære om det og ta del i politiske aktiviteter lokalt og nasjonalt. Stortingspresidenten lot seg også imponere av dokumentarfilmen om LilleStortinget, og roste elevene for deres innsats i prosjektet. Hun mente det var svært positivt at skolen hadde klart å etablere et årlig spill der så mange av elevene kan få prøve ut demokrati i praksis.

I 2014 ble LilleStortinget avholdt for første gang i aulaen på Lillestrøm VGS. Siden den gang har det vokst seg til et stort tverrfaglig prosjekt som involverer 5 fag. Prosjektet er for det meste for Vg1-elever. Forberedelsene startet allerede i desember 2018. Selve spillet strekker seg over to dager. De to dagene i året trer elevene inn i politikernes roller og leker Storting. I år fikk elevene i 3MKA oppdraget om å lage en dokumentarfilm. Det ble det satt opp et filmteam som skulle fortelle historien om LilleStortinget og følge med på årets LilleStorting. Etter flere måneders forberedelser resulterte det i den ferdige dokumentarfilmen, og en invitasjon til Stortinget fra Stortingets presidentskap.