Skolerute for Lillestrøm videregående skole 2019-2020

Skolestart:  tirsdag 20. august 2019

Aktivitetsdag for elever / Planleggingsdag for lærere 11. september 2019

Høstferie: mandag 30. september - fredag 04. oktober 2019 (uke 40)

Innsamlingsdag for elever / Nettverksdag for lærere 29.november 2019

Juleferie: mandag 23. desember 2019 - onsdag 1. januar 2020

Vinterferie: mandag 17. februar - t.o.m. fredag 21. februar 2020 (uke 8)

Aktivitetsdag for elever 6. mars 2020

Påskeferie: mandag 06. april 2020 - t.o.m. mandag 13. april 2020 (uke 15)

Fridager 01. mai, 17. mai, 21. mai og 1. juni 2020

Siste skoledag: tirsdag 23. juni 2020

 

Antall opplæringsdager for elevene:

190 ordinære dager og 4 elevstyrte aktivitetsdager

 

Felles skolerute for videregående skoler i Akershus 2018-2021

Aktivitet / Skoleår

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Skolestart 16. august 20. august 18. august
Høstferie Uke 40 Uke 40 Uke 40
Juleferie 24. des - 02. jan 23. des - 01. jan 23. des - 03. jan
Vinterferie Uke 8 Uke 8 Uke 8
Påskeferie 15.-22. april 6.-13. april 29. mars - 5. april
Siste skoledag 21. juni 23. juni 22. juni
Fridager 1. mai
17. mai
30. mai
10. juni
1. mai
17. mai
21. mai
01. juni

1. mai
13. mai
17. mai
24. mai