Konferansetimer for foresatte og elever i vg1 og vg2 MD og MK

Se invitasjon utdelt til hver enkelt elev.