Studiespesialisering for minoritetsspråklige Vg1

Tilrettelagt løp i studieforberedende program for minoritetsspråklige elever

Tilbudet er til for deg som er minoritetsspråklig og som ønsker å gå studieforberedende program, men som møter utfordringer som følge av begrensede norskferdigheter. Du går i klasse med andre elever på studiespesialisering. Timetallet i norsk og engelsk er styrket. Timene som brukes til styrking av opplæring i norsk og engelsk kan erstatte ett eller to programfag.


I mange tilfeller kan elevene lese sitt morsmål som fremmedspråk, og gå opp til privatist-eksamen muntlig og skriftlig i morsmålet.