Medier og kommunikasjon (studieforberedende) (gammel ordning) Vg3 [Hopp til innhold]

Medier og kommunikasjon (gammel ordning) (Tilbys ikke)
Medier og kommunikasjon (gammel ordning) (Tilbys ikke)

Medier og kommunikasjon (studieforberedende) (gammel ordning) Vg3

Mange elever søker seg videre til Vg3 MK eller Vg3 allmennfaglig påbygging. Vg3 MK og Vg3 allmennfaglig påbygging gir studiekompetanse.

Vg3 MK gir mest relevant mediefaglig fordypning ved at det er hele 5 timer felles programfag og 5 timer valgfritt programfag innen eget programområde (MK).Vg3 allmennfaglig påbygging tilbys ikke ved Lillestrøm videregående skole.

Fellsfag / timer per uke i* gjennomsnitt:

Norsk: 10
Matematikk: 5
Historie: 5
Naturfag: 3
Kr.øving: 2

Felles programfag / timer per uke i* gjennomsnitt:

Medier og kommunikasjon: 5

Valgfritt programfag:

Bilde-/lyd- eller tekstfag: 5
Samlet: 35

* timer er oppgitt i 45 minutters timer.

Avsluttende eksamen i MK Vg3:

Obligatorisk eksamen for alle elever i fellesfag Norsk og i felles programfag Medier og kommunikasjon. Denne eksamenen er praktisk. Valgfritt programfag er trekkfag, det vil si at elevene kan bli trukket ut for å gjennomføre eksamen i enten Bildefag, Lydfag eller Tekstfag og disse eksamenene er praktiske. Andre skriftlige trekkfag som elevene kan komme opp i er Matematikk og Norsk sidemål.

Bestått MK Vg3 gir studiekompetanse for høyere studier ved høyskoler og universitet.

Etter Vg3 kan elever på MK også søke læreplass i bedrift for å ta yrkeskompetanse innen mediegrafikerfaget og fotograffaget. Læretid i bedrift etter Vg3 er 1 og1/2 år og fører til svenneprøven i faget.

 

Kontaktperson

Dagfinn Tvedt

Dagfinn Tvedt

Avdelingsleder medier og kommunikasjon

E-post dagfinn.tvedt@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890636