Ansatte

Alle ansatte

Tomas Akselsen

Lærer

tomas.akselsen@lillestrom.vgs.no

Anne Marthe Lie Alstad

Lærer

Anne.Marthe.Lie.Alstad@lillestrom.vgs.no

Sissel Andresen

Lærer

sissel.andresen@lillestrom.vgs.no

Trond Christian Anvik

Lærer

trond.christian.anvik@lillestrom.vgs.no

Ingrid Johnstad Arnesen

Lærer

Ingrid.Johnstad.Arnesen@lillestrom.vgs.no

Alexandra Hestenes Arnoulin

Alexandra.Hestenes.Arnoulin@lillestrom.vgs.no

Irene Mary Aslaksen

Renholder

Irene.Mary.Aslaksen@lillestrom.vgs.no

Elisabeth Bach-Gansmo

Biblioteksassistent

Elisabeth.Bach-Gansmo@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890646

Kristin Bergan

Kontormedarbeider, lønn og personal

Kristin.Bergan@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890616

Ragnhild Birkeland

Avdelingsleder språkfag

ragnhild.birkeland@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890633

Bård Gjermund Bjørklund

Bard.Gjermund.Bjorklund@lillestrom.vgs.no

Mona Negård Borge

Administrativ leder

mona.negard.borge@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890617

Merete Brustad

Fagansvarlig drama

Merete.Brustad@lillestrom.vgs.no

Kim Robin Chant

IT-lærling

Kim.Robin.Chant@lillestrom.vgs.no

Saim Cinar

IT lærling

Saim.Cinar@lillestrom.vgs.no

Anne-Kari Danielsen

Avdelingsleder Musikk, dans, drama

anne-kari.danielsen@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890634

Sommai Eriksen

Renholdsvikar

Sommai.Eriksen@lillestrom.vgs.no

Uno Fjeld

vaktmester

Uno.Fjeld@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890626

Cathrin Margot Forseth

Renholder

Cathrin.Margot.Forseth@lillestrom.vgs.no

Britt Fossumstuen

Sosialpedagogisk rådgiver

britt.fossumstuen@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890618

Hege Bay Gundersen

Sosialpedagogisk rådgiver

Hege.Bay.Gundersen@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890620

Venke Hatløy

Bibliotekar

venke.hatloy@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890646

Arne Rune Holter

Tilsynsvakt

Arne.Rune.Holter@lillestrom.vgs.no

Louise Nordahl Håndlykken

Louise.Nordahl.Handlykken@lillestrom.vgs.no

Stine Mari Jacobsen

Fagansvarlig dans

stine.mari.jacobsen@lillestrom.vgs.no

Dinah Giscela P. Jakobsen

Dinah.Giscela.P.Jakobsen@lillestrom.vgs.no

Hendrikus Antonius Jansen

Henk.Jansen@lillestrom.vgs.no

Liubov Kobzeva

Renholder

Liubov.Kobzeva@lillestrom.vgs.no

Anna Kristina Lejdelin

Avdelingsleder økonomi- og samfunnsfag

Anna.Kristina.Lejdelin@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890632

Karoline Therese Mihle-Koller

Karoline.Therese.Mihle-Koller@lillestrom.vgs.no

Anna-Karin Marie Munkejord

Anna-Karin.Munkejord@lillestrom.vgs.no

Vibeke Myhre

Miljøarbeider/elevassistent

Vibeke.Myhre@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890648

Maila Olsen

Avdelingsleder lavterskeltilbud

Maila.Olsen@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890625

Amanda grønnvold Paulesen

Amanda.gronnvold.Paulesen@lillestrom.vgs.no

Elin Beathe Ramberg

Studieleder

Elin.Beathe.Ramberg@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890631

Anne-Lise Ruste

Renholder

anne-lise.ruste@lillestrom.vgs.no

Hilde Danielsen Rygh

Miljøarbeider/elevassistent

hilde.danielsen.rygh@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890648

Ellen Dorothea Bruun Råum

Assisterende rektor

Ellen.Dorothea.Bruun.Raum@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890630

Posan Sangthong

Renholdsvikar

Posan.Sangthong@lillestrom.vgs.no

Morten Schulte

IT-ansvarlig

Morten.Schulte@raelingen.vgs.no

Tlf: 63890602

Eva Helene Feingold Schwartz

Eva.Helene.Feingold.Schwartz@lillestrom.vgs.no

Noudeng Sittavong

Renholder

Noudeng.Sittavong@lillestrom.vgs.no

Line Folkestad Skaugset

Avdelingsleder IB / IB koordinator

Line.Folkestad.Skaugset@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890635

Rubi Skøyum

Avdelingsleder realfag

Rubi.Skoyum@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890611

Malin Charlotte Standal

Kontormedarbeider

Malin.Charlotte.Standal@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890600

Bente Larsen Strand

Kontormedarbeider, eksamen, post-arkiv

Bente.Larsen.Strand@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890621

Øivind Sørlie

Rektor

oivind.sorlie@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890601

Kjerstin Løvskeid Taranrød

Kjerstin.Lovskeid.Taranrod@lillestrom.vgs.no

Dagfinn Tvedt

Avdelingsleder medier og kommunikasjon

dagfinn.tvedt@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890636

Alla Wahl

Renholder

Alla.Wahl@lillestrom.vgs.no

Renuka Vithanage Priyanthi Wijesekara

Renuka.Vithanage.Priyanthi.Wijesekara@lillestrom.vgs.no

Vidar Øvergaard

Karriereveileder

vidar.overgaard@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890619

Signy Alvsåker Øverland

Signy.Alvsaker.Overland@lillestrom.vgs.no

Frøydis Hallstensen Øyen

Froydis.Hallstensen.Oyen@lillestrom.vgs.no

Musikk, dans og drama

Anne Marthe Lie Alstad

Lærer

Anne.Marthe.Lie.Alstad@lillestrom.vgs.no

Ingrid Johnstad Arnesen

Lærer

Ingrid.Johnstad.Arnesen@lillestrom.vgs.no

Bård Gjermund Bjørklund

Bard.Gjermund.Bjorklund@lillestrom.vgs.no

Merete Brustad

Fagansvarlig drama

Merete.Brustad@lillestrom.vgs.no

Stine Mari Jacobsen

Fagansvarlig dans

stine.mari.jacobsen@lillestrom.vgs.no

Hendrikus Antonius Jansen

Henk.Jansen@lillestrom.vgs.no

Anna-Karin Marie Munkejord

Anna-Karin.Munkejord@lillestrom.vgs.no

Eva Helene Feingold Schwartz

Eva.Helene.Feingold.Schwartz@lillestrom.vgs.no

Medier og kommunikasjon (gammel ordning)

Studiespesialisering

Tomas Akselsen

Lærer

tomas.akselsen@lillestrom.vgs.no

Sissel Andresen

Lærer

sissel.andresen@lillestrom.vgs.no

Trond Christian Anvik

Lærer

trond.christian.anvik@lillestrom.vgs.no

Louise Nordahl Håndlykken

Louise.Nordahl.Handlykken@lillestrom.vgs.no

Karoline Therese Mihle-Koller

Karoline.Therese.Mihle-Koller@lillestrom.vgs.no

Renuka Vithanage Priyanthi Wijesekara

Renuka.Vithanage.Priyanthi.Wijesekara@lillestrom.vgs.no

Vidar Øvergaard

Karriereveileder

vidar.overgaard@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890619

Lærere

Tomas Akselsen

Lærer

tomas.akselsen@lillestrom.vgs.no

Anne Marthe Lie Alstad

Lærer

Anne.Marthe.Lie.Alstad@lillestrom.vgs.no

Sissel Andresen

Lærer

sissel.andresen@lillestrom.vgs.no

Trond Christian Anvik

Lærer

trond.christian.anvik@lillestrom.vgs.no

Ingrid Johnstad Arnesen

Lærer

Ingrid.Johnstad.Arnesen@lillestrom.vgs.no

Alexandra Hestenes Arnoulin

Alexandra.Hestenes.Arnoulin@lillestrom.vgs.no

Bård Gjermund Bjørklund

Bard.Gjermund.Bjorklund@lillestrom.vgs.no

Merete Brustad

Fagansvarlig drama

Merete.Brustad@lillestrom.vgs.no

Britt Fossumstuen

Sosialpedagogisk rådgiver

britt.fossumstuen@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890618

Hege Bay Gundersen

Sosialpedagogisk rådgiver

Hege.Bay.Gundersen@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890620

Louise Nordahl Håndlykken

Louise.Nordahl.Handlykken@lillestrom.vgs.no

Stine Mari Jacobsen

Fagansvarlig dans

stine.mari.jacobsen@lillestrom.vgs.no

Dinah Giscela P. Jakobsen

Dinah.Giscela.P.Jakobsen@lillestrom.vgs.no

Hendrikus Antonius Jansen

Henk.Jansen@lillestrom.vgs.no

Karoline Therese Mihle-Koller

Karoline.Therese.Mihle-Koller@lillestrom.vgs.no

Anna-Karin Marie Munkejord

Anna-Karin.Munkejord@lillestrom.vgs.no

Eva Helene Feingold Schwartz

Eva.Helene.Feingold.Schwartz@lillestrom.vgs.no

Kjerstin Løvskeid Taranrød

Kjerstin.Lovskeid.Taranrod@lillestrom.vgs.no

Renuka Vithanage Priyanthi Wijesekara

Renuka.Vithanage.Priyanthi.Wijesekara@lillestrom.vgs.no

Signy Alvsåker Øverland

Signy.Alvsaker.Overland@lillestrom.vgs.no

Frøydis Hallstensen Øyen

Froydis.Hallstensen.Oyen@lillestrom.vgs.no

Ledelse

Ragnhild Birkeland

Avdelingsleder språkfag

ragnhild.birkeland@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890633

Mona Negård Borge

Administrativ leder

mona.negard.borge@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890617

Anne-Kari Danielsen

Avdelingsleder Musikk, dans, drama

anne-kari.danielsen@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890634

Anna Kristina Lejdelin

Avdelingsleder økonomi- og samfunnsfag

Anna.Kristina.Lejdelin@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890632

Maila Olsen

Avdelingsleder lavterskeltilbud

Maila.Olsen@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890625

Elin Beathe Ramberg

Studieleder

Elin.Beathe.Ramberg@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890631

Ellen Dorothea Bruun Råum

Assisterende rektor

Ellen.Dorothea.Bruun.Raum@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890630

Line Folkestad Skaugset

Avdelingsleder IB / IB koordinator

Line.Folkestad.Skaugset@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890635

Rubi Skøyum

Avdelingsleder realfag

Rubi.Skoyum@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890611

Øivind Sørlie

Rektor

oivind.sorlie@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890601

Dagfinn Tvedt

Avdelingsleder medier og kommunikasjon

dagfinn.tvedt@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890636

Rådgivere

Britt Fossumstuen

Sosialpedagogisk rådgiver

britt.fossumstuen@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890618

Hege Bay Gundersen

Sosialpedagogisk rådgiver

Hege.Bay.Gundersen@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890620

Vidar Øvergaard

Karriereveileder

vidar.overgaard@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890619

Andre ansatte

Irene Mary Aslaksen

Renholder

Irene.Mary.Aslaksen@lillestrom.vgs.no

Elisabeth Bach-Gansmo

Biblioteksassistent

Elisabeth.Bach-Gansmo@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890646

Kristin Bergan

Kontormedarbeider, lønn og personal

Kristin.Bergan@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890616

Kim Robin Chant

IT-lærling

Kim.Robin.Chant@lillestrom.vgs.no

Saim Cinar

IT lærling

Saim.Cinar@lillestrom.vgs.no

Sommai Eriksen

Renholdsvikar

Sommai.Eriksen@lillestrom.vgs.no

Uno Fjeld

vaktmester

Uno.Fjeld@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890626

Cathrin Margot Forseth

Renholder

Cathrin.Margot.Forseth@lillestrom.vgs.no

Venke Hatløy

Bibliotekar

venke.hatloy@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890646

Arne Rune Holter

Tilsynsvakt

Arne.Rune.Holter@lillestrom.vgs.no

Liubov Kobzeva

Renholder

Liubov.Kobzeva@lillestrom.vgs.no

Vibeke Myhre

Miljøarbeider/elevassistent

Vibeke.Myhre@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890648

Amanda grønnvold Paulesen

Amanda.gronnvold.Paulesen@lillestrom.vgs.no

Anne-Lise Ruste

Renholder

anne-lise.ruste@lillestrom.vgs.no

Hilde Danielsen Rygh

Miljøarbeider/elevassistent

hilde.danielsen.rygh@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890648

Posan Sangthong

Renholdsvikar

Posan.Sangthong@lillestrom.vgs.no

Morten Schulte

IT-ansvarlig

Morten.Schulte@raelingen.vgs.no

Tlf: 63890602

Noudeng Sittavong

Renholder

Noudeng.Sittavong@lillestrom.vgs.no

Malin Charlotte Standal

Kontormedarbeider

Malin.Charlotte.Standal@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890600

Bente Larsen Strand

Kontormedarbeider, eksamen, post-arkiv

Bente.Larsen.Strand@lillestrom.vgs.no

Tlf: 63890621

Alla Wahl

Renholder

Alla.Wahl@lillestrom.vgs.no