Kildeliste, APA-stil og kildekritikk

Lillestrøm videregående skole har valgt å bruke APA-stil til kildehenvisninger og kildeliste.

Biblioteket har laget en wiki hvor du kan lære om riktig kildebruk i APA-stil. Her kan du lære om APA-standarden og hvordan du bruker Word referanseverktøy på PC og MAC.

Å utøve kildekritikk er viktig når du skal skrive fagtekster. Under er en lenke til Kildekompasset om kildekritikk. Her finner du mange nyttige tips, en undervisningsvideo om emnet og en quiz hvor du kan teste dine kunnskaper.

APA-stil i tekst og kildeliste fra HiOA

Riktig kildebruk i APA-stil

Kildekritikk

Kildekompasset