Nyheter

SOUL TRAIN

Disse var best i Akershus! Fra venstre: Marcus Andre Pettersen, Emilie R. Johansen, Stine Thunheim, Inger-Lise Fleisje og Mathias Hanson Gerace

Lillestrøm-elever videre til nasjonal klimakonkurranse

INVITASJON

TIL KONFERANSETIMER FOR VG1, FORESATTEMØTE FOR VG1 ST OG INFORMASJON OM IB

VELKOMMEN TIL ÅPEN SKOLE

Snilerevyen

Midttimedans i dramasal 2 i uke 50

Lillestrømelever foran den franske ambassaden.
Fv. Erlend Sun Dragland, Vilde Christine Askildsen Trane, Odin Rustad, Erling Kvam Lundberg og Ask Iver Sylte.

Med blomster til den franske ambassaden

Klare for finale i Trondheim i februar. Vinnerlagene og juryen. Fra Frogn videregående skole; Marius Andersen, Andreas Bjørkhaug, Finn Ivar Heggelien og Emil Strand Sundqvist. Fra Lillestrøm videregående skole; Inger-Lise Fleisje, Mathias Hanson Gerace, Emilie Rosenberg Johansen, Marcus Andre Pettersen og Stine Thunheim.

Fylkesfinalen i Innovasjonscamp

Elever fra 2STC på Lillestrøm videregående skole vant fylkesfinalen i Innovasjonscamp 2015 og går videre til landsfinalen i Trondheim

Vg3 elever på friluftstur i august / september

Samarbeid om narkotikaforebyggende arbeid

Akershus fylkeskommunes avdeling for videregående opplæring og de tre politidistriktene i Akershus har inngått avtale om å samarbeide om narkotikaforebyggende arbeid på skolene i fylket.