2 DRA spiller Tartuffe av Molière i uke 16 i Blackbox.

Premiere mandag 16. april kl 19.00. Spilleplan: Tirsdag 17. april kl 12.20, Onsdag 18. april kl 09.50, 12.20 og kl 19.00, Torsdag 19. april kl 09.50 og 12.20, Fredag 20. april kl 09.50 og 12.20 VELKOMMEN!

TARTUFFE

I uke 16 spiller 2DRA den kjente komedien Tartuffe av Molière som fremdeles er tidsaktuelt. Komedien ble første gang oppført i 1664 på Versailles for Solkongen, Louis XIV. Molières stykke var skrevet som en direkte anklage mot religiøse hyklere som dekket over forbrytelser og mord. Stykket ble skrevet i en tid hvor Frankrike opplevde en gjennomgripende kulturkamp mellom verdslige verdier representert av kongemakten og den katolske kirkes strenge morallære. Molière ser seg som forkjemper for liberale verdslige verdier, og viser i stykket hvordan religion kan misbrukes til å få uinnskrenket makt over uskyldige mennesker.
 
Tartuffe er komedien om den lettere hysteriske og rastløse Orgon, hans unge og litt for intelligente kone Elmire, hans mer enn giftemodne og naive datter Mariane og hennes forlovede Cléante, hans religiøse mor Madame Pernelle, og familiens stuepike Dorine med mange flere. Til denne familien kommer den religiøse ekstremisten og hykleren Tartuffe og skaper hysteri, kaos og frykt.
Vi lever nå i en tid og i en kultur hvor religion er noe som har med det enkelte menneskets private livsanskuelse å gjøre. Vi ser spesielt i framveksten av det politiske islam, at religion i aller høyeste grad kan benyttes som et kynisk maktinstrument også i dag. 
 
Kom å se denne herlige komedien som også stiller noen viktige spørsmål!
 
                        Velkommen til en Tartuffiansk teateropplevelse!
 
 
                                                                  Spilles i Blackbox
 
Mandag 16.april premiere kl 19.00
Tirsdag 17.april kl 12.20
Onsdag 18.april kl 09.50, 12.20 og kl 19.00
Torsdag 19.april kl 09.50 og 12.20
Fredag 20.april   kl 09.50 og 12.20
 
VELKOMMEN!