LilleStorting for femte gang

LilleStortinget 2018

LilleStortinget 2018 åpnet torsdag 01.03.18 kl. 08.20 i skolens aula. I år vil stortingsrepresentant fra Akershus, Hårek Elvenes (H) i utenrikskomiteen, foreta den høytidelige åpningen av det femte LilleStorting. Statsminister Mikkel Elvebakk Saidi (H) vil holde trontalen etter åpningen.  
Programmet for LilleStortinget 2018 er noe endret fra i fjor ved at arrangementet er lagt over to dager. I år, som i de foregående år, vil det være en tv-streaming til Romerikes Blad, rb.no. https://www.rb.no/se-lillestortinget-direkte/v/5-43-718087?access=granted
Regjeringen Saidi har lagt opp til behandling av hele 3 proposisjoner fra hvert av de 9 departementene i LilleStortinget. Det vil bli en hektisk stortingsperiode med partilederdebatt på torsdag og plenumsdebatt og avstemninger på fredag. Vi ønsker alle deltakende elever lykke til med to spennende dager. 

 
Hilsen 
Prosjektleder Anna Kristian Lejdelin og medieansvarlig Dagfinn Tvedt