Forskjøvet skolestart ved Lillestrøm videregående skole skoleåret 2018/2019

Lillestrøm videregående skole er av Akershus fylkeskommune valgt ut for deltagelse i en forsøksordning med forskjøvet skoledag neste skoleår, se informasjon på:

Akershus fylkeskommunens nettside.

Hva dette vil medføre for Lillestrøm videregående skole er det ennå for tidlig å si mye om, men et utgangspunkt for timeplanen neste skoleår kan være:

  • Elevenes første økt forskyves så den starter kl 9.00 i stedet for kl. 8.10
  • Elevenes siste økt forskyves slik at den helst ikke avsluttes senere enn kl 16.00 i stedet for kl 15.30
  • Dersom dette blir de ytre rammer er en mulig konsekvens at midttimen reduseres med 20 minutter