Relekvantprosjekt i fysikk 2- samarbeid med fysisk institutt ved universitetet i Oslo.

I flere år har skolen hatt et tett samarbeid med universitetet i Oslo i forb. med et relekvantprosjekt i fysikk 2 innen temaene relativitetsteori og kvantefysikk. Våre elever har vært med i prosessen og utvikling av vitenprogrammer innen disse temaene. Torsdag 16.03 hadde vi besøk av professor innen fysikkdidaktikk, Ellen Karoline Henriksen, i forbindelse med utprøving av Vitenprogrammene. Hun observerte elevene i fysikk 2 gruppen til Tor Espen Hagen.