Skolerute for Lillestrøm videregående skole 2016-2017

Skolestart:  onsdag 17.august 2016

Aktivitetsdag for elever 13. september 2016

Planleggingsdag for lærere 13. september 2016

Høstferie: mandag 03.oktober - fredag 7. oktober 2016 (uke 40)

Aktivitetsdag for elever 25.november 2016

Nettverksdag for lærere 25.november 2016

Juleferie: torsdag 22. desember 2016 - mandag 2. januar 2017

Vinterferie: mandag 20.februar - t. o. m. fredag 24. februar 2017 (uke 8)

Påskeferie: mandag 10. april 2017 - t. o. m. mandag 17. april 2017 (uke 15)

Fridag for elevene 18. april 2017

Planleggingsdag for lærere 18. april 2017

Fridager 01. mai, 17. mai og 25. mai 2017

Aktivitetsdag: tirsdag 20. juni 2017

Siste skoledag: torsdag 22.juni 2017

 

Antall opplæringsdager for elevene:

190 ordinære dager og 4 elevstyrte aktivitetsdager

 

Felles skolerute for videregående skoler i Akershus 2015-2018

Aktivitet / Skoleår

2016 - 2017

2017 - 2018

2018-2019

2019-2020

Skolestart 17. august 17. august 20. august 20. august
Høstferie Uke 40 Uke 40 Uke 40 Uke 40
Juleferie 22. des - 2. jan 22. des - 2. jan 24. des- 01. jan 23. des- 01. jan
Vinterferie Uke 8 Uke 8 Uke 8 Uke 8
Påskeferie 10. - 17. april 26. mars - 2. april 15.-22. april 6.-13. april
Siste skoledag 22. juni 22. juni 21. juni 23. juni
Fridager 1. mai
17. mai
25. mai
5. juni
1. mai
10. mai
17. mai
21. mai
1. mai
17. mai
30. mai
10. juni
1. mai
17. mai
21. mai
10. juni