Skolerute for Lillestrøm videregående skole 2018-2019

Skolestart:  torsdag 16.august 2018

Aktivitetsdag for elever / Planleggingsdag for lærere 4. september 2018

Høstferie: mandag 01.oktober - fredag 05. oktober 2018 (uke 40)

Miljø-/motivasjonsdag for elever 26.november 2018

Innsamlingsdag for elever / Nettverksdag for lærere 30.november 2018

Juleferie: mandag 24. desember 2018 - onsdag 2. januar 2019

Vinterferie: mandag 18.februar - t.o.m. fredag 22. februar 2019 (uke 8)

Aktivitetsdag for elever 7. mars 2019

Påskeferie: mandag 15. april 2019 - t.o.m. mandag 22. april 2019 (uke 16)

Fridager 01. mai, 17. mai, 30. mai og 10. juni 2019

Siste skoledag: fredag 21.juni 2019

 

Antall opplæringsdager for elevene:

190 ordinære dager og 4 elevstyrte aktivitetsdager

 

Felles skolerute for videregående skoler i Akershus 2018-2021

Aktivitet / Skoleår

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Skolestart 16. august 20. august 18. august
Høstferie Uke 40 Uke 40 Uke 40
Juleferie 24. des - 02. jan 23. des - 01. jan 23. des - 03. jan
Vinterferie Uke 8 Uke 8 Uke 8
Påskeferie 15.-22. april 6.-13. april 29. mars - 5. april
Siste skoledag 21. juni 23. juni 22. juni
Fridager 1. mai
17. mai
30. mai
10. juni
1. mai
17. mai
21. mai
01. juni

1. mai
13. mai
17. mai
24. mai