Skolerute for Lillestrøm videregående skole 2017-2018

Skolestart:  torsdag 17.august 2017

Aktivitetsdag for elever 6. september 2017

Planleggingsdag for lærere 6. september 2017

Høstferie: mandag 02.oktober - fredag 06. oktober 2017 (uke 40)

Aktivitetsdag/motivasjonsdag for Ghana for elever 14.november 2017

Nettverksdag for lærere 24.november 2017

Aktivitetsdag/aksjonsdag for Ghana 24.november 2017

Juleferie: fredag 22. desember 2017 - tirsdag 2. januar 2018

Vinterferie: mandag 19.februar - t. o. m. fredag 23. februar 2018 (uke 8)

Aktivitetsdag for elever 7. mars 2018

Påskeferie: mandag 26. mars 2018 - t. o. m. mandag 2. april 2018 (uke 13)

Fridager 01. mai, 10. mai, 17. mai og 21. mai 2018

Siste skoledag: fredag 22.juni 2018

 

Antall opplæringsdager for elevene:

190 ordinære dager og 4 elevstyrte aktivitetsdager

 

Felles skolerute for videregående skoler i Akershus 2017-2021

Aktivitet / Skoleår

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Skolestart 17. august 16. august 20. august 18. august
Høstferie Uke 40 Uke 40 Uke 40 Uke 40
Juleferie 22. des - 2. jan 24. des - 02. jan 23. des - 01. jan 23. des - 03. jan
Vinterferie Uke 8 Uke 8 Uke 8 Uke 8
Påskeferie 26. mars - 2. april 15.-22. april 6.-13. april 29. mars - 5. april
Siste skoledag 22. juni 21. juni 23. juni 22. juni
Fridager 1. mai
10. mai
17. mai
21. mai
1. mai
17. mai
30. mai
10. juni
1. mai
17. mai
21. mai
10. juni

1. mai
13. mai
17. mai
24. mai